Gransjöån

Vid vägs ände intill fjällbyn Blomhöjden i norra Jämtland är Gransjöån belägen.

Fiskesträckan som Vaerie Fjällprodukter erbjuder börjar 500 meter nedströms Gransjön och sträcker sig ner till utloppet ur Tvärflyn.

Ån består av forsar, strömmar och större och mindre sel, eller fly som det heter i Jämtland. Gammelskogen växer tätt intill ån på många ställen och det gör att vattendraget får en karaktär av en skogså.

Endast flugfiske är tillåtet och öring är i majoritet. Röding förekommer i vattensystemet men är sällsynt.

Utrustning och tips

Flugspö:
9 fot, klass 5 eller 6 är mest användbart. Kraftigare spö kan vara motiverat för streamerfiske.
Flugor:
Streamer för att imitera mindre bytesfisk. Dagslände- och nattsländeimitationer.
Övrigt:
Polaroidglasögon, myggmedel, vadare, håv och peang. Ta med er allt skräp och sopor hem.

Fiskekort

1 dygn: 890 kr per person.
2 dygn eller fler: 720 kr per dygn.
I priset ingår logi i en vener gamme, en slags tältkåta med kamin, som finns strategiskt placerad efter ån. Till ån är det ca 3 kilometers vandring och till tältplatsen ytterligare en dryg kilometer.

Säsong

100 fiskedygn upplåts under tiden från midsommar till den 31 augusti.

Fiskeregler

Endast flugfiske med flugspö. Max 2 fiskar per dygn med längden 25 – 35 cm för behållas. All fisk över 35 cm återutsätts.

Kontakt

Vaerie Fjällprodukter erbjuder också fiske efter fjällöring i Stensjöns vattensystem. Boende i renvaktarstuga inklusive båtar i sjöarna. Spinn- och flugfiske är tillåtet.
Hemsida: http://www.vaerie.se
E-post: vaerie@spray.se
Tel: 070-267 72 27 eller 076-846 40 14