Tips inför resan

När ni packar ert bagage inför flygresan tänk då på följande:

25 kilo bagage per passagerare ingår. Vid övervikt debiteras 100 kronor per påbörjad 5 kg.

 • Små väskor eller påsar är bättre än en stor, undvik helst stora ryggsäckar med mes.
 • Sätt inte fast liggunderlag, sovsäck, tält eller annat utanpå bagaget, låt det vara löst tills flygresan är över.
 • Fiskeutrustningen skall vara demonterad och förpackad separat, låt ej rullen sitta fast på spöet. Har ni ej fodral till spöet rulla in det i lite plast temporärt.
 • Små lådor och kartonger skall vara ordentligt ihoptejpade.
 • Ved får medtagas i mån av plats, veden köps av oss 150:- säck inkl frakt.
 • Ta med er soporna hem, även andras om ni hittar och kan. Tänk på att sortera plåt, glas och plast så blir det lättare att lämna den vid återvinningsstationen.

Farligt gods

Enligt bestämmelserna få vi inte transportera vad som helst, dock får följande medföras enligt ICAO-TI

 • Alkohol, Max 70% (volym) och Max 5 liter/förpackning.
 • Vätska till spritkök max 5 liter i för vätskan avsedd detaljhandelsförpackning.
 • Tändstickor 6 små paket säkerhetständstickor i detaljhandelsförpackning.
 • Batteri 1 vått som är skyddat från kortslutning i detaljhandelsförpackning.
 • Engångsbehållare för gas 700g i för gasen avsedd detaljhandelsförpackning med skydd för ventilen.
 • Brandfarlig vätska 25liter tex. bensin. Förvarad  i behållare av krafting metallkonstruktion.
 • Gasol max 11kg i godkänd förpackning, max 24kg per flygning.
 • Färg/lösningsmedel max 5 liter brandfarlig färg och/eller 1 liter lösningsmedel i för produkten avsedd detaljhandelsförpackning.
 • Maskiner/Utrustning tex. båtmotorer, Motorsågar, skall vara tömda och förslutna så att lekage undviks.
 • Ammunition. Max 5kg/person och endast UN 0012 eller UN 0014.

Dessa varor skall uppvisas innan lastning för piloten och får ej gömmas bland övrigt bagage. Övriga frågor hör gärna av er.

Säkerhet kring helikoptern

När ni skall stiga ombord eller kliva av är det av största vikt att ni vänligen men bestämt följer nedanstående enkla regler.

 • Närma er aldrig helikoptern utan att ni fått klartecken av piloten eller markpersonalen.
 • Närma er eller lämna helikoptern framifrån eller rakt ut åt sidan enligt instruktion från piloten.
 • Håll huvudet lågt.
 • Se till att inga lätta och lösa föremål kan blåsa iväg när helikoptern startar eller landar.
 • Bär bagaget ifrån helikoptern så riskerar vi inte att få bagaget upp i rotorn.
 • Piloten öppnar eller stänger dörrarna, det är hans ansvar.
 • Helikopterns ljud kan upplevas som stressande men ta det bara lugnt och följ pilotens instruktioner så blir resan till ett nöje!

Trevlig tur!