Om oss

untitled-(425-of-552)-2Norrhelikopter AB:s verksamhet påbörjades 1977 i namnet Flygtjänst AB. Verksamheten bedrevs till och med 1982 enbart med sjöflyg, då den första helikoptern införskaffades. Verksamheten utvidgades och ytterligare en helikopter anskaffades 1988. Marknaden bestod av flygning åt rennäringen och turism.

Från och med år 2005 används enbart helikopter och marknaden består förutom av rennäringen och turism mestadels av flygning åt kraftbolag, länsstyrelserna, skogsbolag och räddningstjänsterna.

Från och med år 2011 ombildades Flygtjänst flygverksamhet till Norrhelikopter som enbart idag agerar reseorganisatör. Flygverksamheten bedrivs nu av Arctic Air AB i Vuoggatjålme med tillståndsnummer AOC SE-118. Arctic Air opererar med Klimpfjäll som utebas